Waterstad A7 Sneek

Voorbereiding: 2010–2011
Uitvoering: 2011–2013

De snelweg A7 die dwars door de stad Sneek loopt, was jarenlang een obstakel voor de toegankelijkheid van Sneek over water. Met oog daarop is het project Waterstad Sneek opgestart. Met als doel om de A7 te gebruiken om de historische verbinding tussen land en water in ere te herstellen. Om daarmee de identiteit van Sneek als waterstad te versterken. Het project bestaat uit twee fasen, waarvan de eerste al in uitvoering is (deel tussen Woudvaart en de Lemmerweg). In de tweede fase (tussen De Geeuw en de Lemmerweg) worden o.a. een fietstunnel, een viaduct, een nieuwe brug en de vrije doorvaart tussen Woudvaart en Geeuw gerealiseerd. Daarnaast leidt het project tot een herontwikkeling van de nabij gelegen gebieden, met behoud van het culturele erfgoed, en een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.