Waterstad A7 Sneek

Voorbereiding: 2010–2011
Uitvoering: 2011–2015

Waterstad A7 Sneek is de naam van het project voor het aanleggen van een vaarverbinding tussen de Geeuw en de Woudvaart; in het Fries de Geau en de Wâldfeart. Deze vaarverbinding komt aan de stadzijde van de A7. Grote delen van het project zijn klaar.  Maar het belangrijkste onderdeel wordt in het najaar van 2014 en 2015 uitgevoerd: de aanleg van de nieuwe vaarverbinding tussen de Geau en de Wâldfeart.

De snelweg A7 die dwars door de stad Sneek loopt, was jarenlang een obstakel voor de toegankelijkheid van Sneek over water. Met het oog daarop is het project Waterstad Sneek opgestart. Met als doel om de A7 te gebruiken om de historische verbinding tussen land en water in ere te herstellen en daarmee de identiteit van Sneek als waterstad te versterken. 

Het project bestaat uit drie delen:

  1. Gedeelte tussen de Waldfeart en Lemmerweg is in september/oktober 2014. Gereed: omstreeks maart 2015.
  2. De vaarweg tussen Geau en grofweg Kaatsland. Start na de zomer van 2014 september/oktober 2014. Gereed: omstreeks maart 2015.
  3. Aanpassing fietstunneltje Lemmerweg, aanleg beweegbare fietsbrug Lemmerweg, aanleg laatste stukje vaarweg tussen Lemmerweg Oost en Lemmerweg West. Start werk begin 2015. Gereed rond de zomer 2015.