Versterking recreatiekern Oudega

Het recreatiegebouw bij het strandje net buiten Oudega is woensdag 18 september officieel heropend. De renovatie is tot stand gekomen met de Recreatiestichting Oudega en het Dorpsbelang Oudega. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering is nauw samengewerkt met deze organisaties.

De Recreatiestichting en het Dorpsbelang hebben meegeholpen met het schilderen van de vloer en het plafond. De renovatie van de werkzaamheden zijn verricht door de plaatselijke aannemer Klaas de Groot.  De opwaardering van dit gebied is nog niet klaar. Er wordt nog een strekdam aangelegd. Ook de voorbereiding hiervan gaat ook in samenwerking met Recreatiestichting en Dorpsbelang.