Toegangspoort Stavoren

Onderwerp: Masterplan Stavoren
Voorbereiding: 2011-2012
Uitvoering: 2012-2015

Om de volle potentie van een watersportgebied te benutten, is de Masterplan-formule bedacht. Het masterplan is een integraal plan, per watersportkern of toegangspoort, waarin precies beschreven staat welke projecten in die plaats aansluiten bij de identiteit en het historische karakter. Het masterplan is maatwerk, geen blauwdruk voor een watersportgebied. Een masterplan wordt in nauw overleg met de gemeente, de ondernemers en de bewoners opgesteld. De overheden (gemeente en provincie) zetten na overleg met de ondernemers en de bewoners in het openbare gebied een aantal ontwikkelingen in gang die dan door ondernemers of ontwikkelaars opgepakt gaan worden, namelijk door te investeren in hun eigen ideeën. In Stavoren is in september 2011 gestart met het maken van een Masterplan. Het plan is voor de zomer van 2012 klaar.