Stremmingen door werk in uitvoering

Het Friese Merenproject werkt op dit moment aan verschillende projecten waardoor er stremmingen kunnen ontstaan. Klik hier voor een compleet overzicht van de stremmingen.

Verkeersstremming Stadsfenne in Stavoren

Op maandag 16 december 2013 is de Stadsfenne in Stavoren vanaf huisnummer 21 tot aan de Middelweg afgesloten. Dit is in verband met werkzaamheden aan de Johan Frisosluis. De stremming duurt van 06.00 tot 17.00 uur en geldt voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers.

De stremming is nodig voor het inhijsen van het val van de nieuwe brug. De trailer met het val en de telekraan wordt opgesteld op de Stadsfenne. Daarom geldt er een omleiding voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers worden voorzieningen getroffen.

Als aankondiging van de stremming worden borden geplaatst. Ook de omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De aannemer houdt direct omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden.

De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer. Het werk kan eerder of  later klaar zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. 

Johan Frisosluis Stavoren

De plannen voor verbetering