Structureer en financier duurzaam

De investeringskosten bij duurzame investeringen kunnen hoger zijn, maar de exploitatiekosten zijn vaak een stuk lager (minder energieverbruik en onderhoud). Veelal is financiële ondersteuning mogelijk; op provinciaal, of landelijk niveau. Bij duurzame financiering hoort ook een onderhoudsschema om de voorziening duurzaam en blijvend op niveau te houden. Ook pachters moeten aangespoord worden tot duurzame bedrijfsvoering.

22.1 Afspraken over beheer en onderhoud borgen bij aanlegvoorzieningen
Waar: Randmeren
Meer informatie: Stichting Gastvrij(e) meren; www.gastvrijemeren.nl

22.2 Duurzame investeringen en exploitatie

22.3 Duurzaam en innovatief aanbesteden
Meer informatie: www.friesemeren.nl en www.degroenezaak.com