Stimuleer productie en gebruik duurzame energie

Reserveer ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Leg lokale verbindingen tussen leveranciers en gebruikers; restwarmte van bijvoorbeeld een plaatselijke fabriek kan op een naastgelegen locatie goed gebruikt worden. Reserveer ruimte voor oplaad- en vulpunten voor duurzame brandstoffen, waaronder elektriciteit en biobrandstoffen.

18.1 Kleine windturbines voor energie voor verlichting steiger Vlieland

18.2 Zonne energie; zonnepanelen en zonneboiler
Waar: Sanitaire voorzieningen in jachthavens
Meer informatie: www.landvanenergie.nl

18.3 Stimuleer en facilitair elektrisch varen
Waar: Provincie Fryslân
Meer informatie:  www.fryslan.nl, www.seff.nu, www.friesemeren.nl

18.4 Benutten restwarmte
Waar: Zwembad en fabriek Domo in Beilen
Meer informatie: www.agentschapnl.nl

18.5 Landschapherstel in combinatie met energieopwekking
Waar: Biomassa installatie in Beetsterzwaag
Meer informatie: www.netwerkplatteland.nl