Kies voor een duurzame bedrijfsvoering

Zorg voor een divers aanbod van duurzame producten en duurzame diensten (Fair Trade, Green Key of Blauwe Vlag). Kijk vooruit: Zorg voor een financiële basis voor exploitatie en duurzame instandhouding van de voorzieningen in de watersportkern. Stimuleer werkgelegenheid voor sociaal zwakkere groepen.

23.1 Fair Trade gemeente
Waar: Gemeente Het Bildt en Tytsjerkstradiel
Meer informatie: www.fairtradegemeenten.nl

23.2 Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en behalen van Blauwe vlag keurmerk
Waar: Woudsend, Lemmer, Workum, Vlieland, Terschelling, Jirnsum
Meer informatie: www.blauwevlag.nl

23.3 Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en behalen van Green Key keurmerk bij toeristische recreatieve bedrijven in de watersportkern
Meer informatie: www.greenkey.nl