Ondernemen met Het Friese Merenproject

Het Friese Merenproject ontwikkelt, financiert en promoot projecten die de economie in Fryslân versterken. Concreet: de werkgelegenheid in de Friese watersportsector moet in de toekomst met 30 procent stijgen. Dat betekent 1200 extra banen ten opzichte van het ijkpunt bij de start in het jaar 2000. Om de economie te versterken wil Het Friese Merenproject extra bestedingen aan de Friese wal stimuleren door onder andere:

  • de aantrekkingskracht van havens en watersportkernen te verbeteren

  • meer passantenplaatsen te creëren in de watersportkernen

  • meer voorzieningen te ontwikkelen voor gezinnen, zoals strandjes en speelplekken
  • watersportkernen onderling te verbinden en het vaargebied te vergroten

“De economie van het water staat voor ons centraal”, verklaart Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân. “Het water biedt ons zowel uitdagende opgaven als unieke kansen. Daar willen we goed mee omgaan.” Volgens Jaap Goos, programmamanager van Het Friese Merenproject, bieden de plannen veel kansen voor ondernemers. “Vanuit de overheid is er veel geïnvesteerd in het Friese water. Ondernemers kunnen hierbij aansluiten. Het is geen eenzijdig proces. Ik nodig ondernemers van harte uit de plannen die zij hebben kenbaar te maken en in te spelen op onze investeringen. Op die manier kun je elkaar versterken.”

Een goed voorbeeld van ondernemerschap is de Klassieke Schepenhaven in Terherne. GPTV maakte hier een film van.

Ga hier naar het Ondernemersplein Fan Fryslân voor antwoord op al uw ondernemersvragen.

Plannen sterke toekomst

Verbeteren aantrekkingskracht, toegankelijkheid en inkomsten

Wat is er bereikt?

Wat heeft het Het Friese Merenproject al gerealiseerd?