Gastvrij Fryslân

Vanuit Het Friese Merenproject worden watersportplaatsen in Fryslân aantrekkelijker gemaakt voor de watersport. Deze aanpassingen worden vooral aangebracht in ‘hardware’, de inrichting van de ruimte. Met een mooie ontvangstvoorziening ben je er echter nog niet. De plaatselijke bewoners en ondernemers zorgen ook voor de ‘software’; een gastvrij gevoel bij onze gasten.

Mystery Guest bezochten Fryslân

In de winter van 2013 op 2014 heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen (Mystery Guests) verschillende watersportplaatsen. Hoe gastvrij kwam Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek?

Wat is gastvrijheid?
Het is erg persoonlijk of iemand zich welkom voelt. Toch heb je daar als inwoner, werknemer of ondernemer in Fryslân wel invloed op. Soms kun je al veel verbeteren door bijvoorbeeld aanlegverbodsbordjes te vervangen door verwijzingen naar de passantenhaven, of door tijdens sluitingstijd met een bordje te verwijzen naar een horecagelegenheid die wel open is. Soms is het bewust worden van de invloed die je zelf hierop hebt al voldoende om je houding of gedrag positief te veranderen.

Wij willen graag samen werken aan een Gastvrij Fryslân. Door de benoeming van Leeuwarden- Fryslân als Culturele Hoofdstad in 2018, verwachten we veel extra (inter)nationale gasten in onze provincie. Hoe kunnen wij bekende en nieuwe bezoekers onze gastvrijheid het beste tonen? Hoe gastvrij is Fryslân? En hoe gastvrij bent u?