Timeline

2008 - Vier spoorbruggen

In het rail- en waterverkeer zijn al verschillende knelpunten weggewerkt. Zo ook de spoorbruggen Boazum, Zwaagwesteinde, Oud Deel en Yndyk. De spoorbrug bij Boazum is vervangen door een nieuwe brug. En de doorvaart is verbreed naar 7 meter. De nieuwe spoorbrug is ten noorden van de oude locatie geplaatst. De scherpe bocht in de Middelseerûte is hiermee vloeiender geworden,waardoor het voor de watersporter overzichtelijker is. De spoorbrug bij Zwaagwesteinde is verhoogd met 13 centimeter. De gehele Lits-Lauwersmeerroute is nu geschikt voor boten met een doorvaarthoogte van 3 meter. De spoorbrug bij Yndyk is onderdeel van de vaarroute Koudum -Hindeloopen en nu ook 3 meter. De brug bij Oud Deel is ook verhoogd tot 3,00 meter. Door deze verhoging is de vaarroute naar de Grutte en Lytse Wielen een volwaardige vaarroute geworden (klasse CM).