Timeline

2008 - Starteiland Grou

Binnen de gemeente Boarnsterhim is er al veel verbeterd. Bijvoorbeeld op het bekende starteiland Grou, een begrip in de watersport. De sanitaire voorzieningen op het eiland voldoen nu weer aan de eisen. Ook de aanlegvoorzieningen zijn opgeknapt. De damwand is geschikt gemaakt voor het op de wal brengen van kleine zeilboten. Daarnaast is er een jollensteiger op het eiland. Het aantal passantenaanlegplaatsen is vergroot, van 10 naar 34. Verder is de start- en finishfunctie van het eiland en bereikbaarheid van het wedstrijdcentrum verbeterd. Het beheer en onderhoud van het eiland is overgedragen aan Stichting Zeilsport Grou.