Timeline

2009 - Staandemastroute

Een beroemde route: van Dokkum over de Dokkumer Ee naar Leeuwarden. Dit heroïsche onderdeel van de Elfstedentocht is nu ook voor schepen met een staande mast bevaarbaar. Onderweg overnachten in de Prinsentuin in Leeuwarden en daarna de route vervolgen over Wergea en Grounaar de Snitser Mar. De belangrijkste ingrepen van het Friese Merenproject zijn de nieuwe vaarroute om Wergea en het aquaduct ten zuiden van Leeuwarden. Verder is de vaarweg over het hele traject verdiept en verbreed en zijn de oevers en kaden – waar nodig - verhoogd en versterkt. Tussen Leeuwarden en Grou zijn drie beweegbare bruggen gekomen: de Gallebrêge, de Tútsebrêge en de Palma Brêge.