Timeline

2012 - 2015 Súd Ie

De Súd Ie loopt van Dokkum naar het Lauwersmeer. De lage bruggen en op veel plekken (te) ondiep water maken dit water nu alleen bevaarbaar voor kano’s en roeiboten. De provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel en Wetterskip Fryslân onderzoeken momenteel of zij de Súd Ie bevaarbaar kunnen maken voor de recreatievaart. Daarmee wordt het gebied aantrekkelijker, op en langs het water. Natuur en landschap staan daarbij voorop: die maken het gebied nu juist zo mooi.

Maar ook de bewoners van het gebied gaan erop vooruit met de plannen. Want een aantrekkelijke Súd Ie stimuleert de economie in het gebied. Ook de leefbaarheid van dorpen, platteland en stad verbeter, net als de waterkwaliteit en mogelijkheden voor beheer van het waterpeil.