Timeline

2009 - Overdracht eigendom Friese meren

De provincie Fryslân is weer eigenaar van de Friese meren. Tot 2009 was het Ministerie van Financiën nog eigenaar. Staatssecretaris De Jager van Economische Zaken heeft namens het Rijk de Friese meren overgedragen aan gedeputeerde J.A. de Vries, provincie Fryslân. Hiermee is een 200 jaar geleden genomen beslissing uit de tijd van Napoleon teruggedraaid. In totaal gaat het om 9300 hectare water. In Balk overhandigde Klaas Jansma – medeauteur van het boek Friese Meren / FryskeMarren – een exemplaar van zijn boek aan gedeputeerde De Vries. Dit boek is gemaakt ter ere van het historische moment van de overdracht.