Timeline

2013 - Noordelijke Elfsteden vaarroute

Het varen van de Elfstedentochtroute is voor velen een langgekoesterde wens. Het lastige deel ligt tussen Berltsum (Berlikum) via Bartlehiem naar Leeuwarden: ‘de hel van het Noorden’. Dit laatste stuk wordt nu bevaarbaar gemaakt tot een doorvaarthoogte van ongeveer 2.40 meter(brughoogteis 2.50 m). Het doel is om meer recreatie en toerisme naar dit gebied te trekken, zonder daarbij de aandacht voor de natuur en het landschap uit het oog te verliezen. De gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen aan deze vaarroute. In de zomer van 2013 is de route volledig bevaarbaar voor pleziervaartuigen.

Pleziervaartuigen met een diepgang van 1.30 meter en een kruiphoogte van maximaal 2.40 meter varen dan rechtstreeks door naar de finish op de Bonkefeart. Voor de liefhebbers van het bevroren water geldt ook dat ‘de hel van het Noorden’ een stuk minder lastig wordt. Bij de sluizen zijn speciale klúntrappen voor schaatsers aangelegd.

Op donderdag 28 april 2011 zijn de namen van de sluizen Alde Leie en Wier onthuld. De Anita Andriesen sluis en de Schutsluis Wierstersyl zijn beide onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Klik hieronder voor een korte filmpimpressie van sluis Wier. Lees hier het nieuwsbericht.

In april 2012 is de nieuwe  haven in Aldtsjerk geopend. Het kleine dorpshaventje van voorheen is nu een volwaardige, modern uitgeruste passantenhaven. Lees hier het persbericht.

Opening haven Aldtsjerk

Laatste werkzaamheden van start

De laatste werkzaamheden aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute zijn september 2012 van start gegaan. Tot de zomer van  2013 wordt op twee trajecten gewerkt: vanaf de camping de Blikvaart tot aan Vrouwbuurstermolen en vanaf de sluis Alde Leie tot en met Feinsum. Het werk bestaat uit, baggeren, verbreden en verdiepen van de vaarweg en de aanleg van (natuurvriendelijke)oevers en aanlegvoorzieningen. Ook wordt de laatste brug van de route, aan de Súdhoekstermiddelwei, opgehoogd. Tijdens  de werkzaamheden is de vaarweg  afgesloten. Hierdoor zijn de dorpen en de haven van Feinsum en Alde Leie per boot niet bereikbaar. In de zomer van 2013 is de route volledig bevaarbaar voor pleziervaartuigen met een maximale diepgang van 1.30 meter en een doorvaarthoogte van ongeveer 2.40 meter.