Timeline

2009 - Noarder Alde Wei

De Noarder Alde Wei is er klaar voor. Zowel voor de fiets- als de waterrecreant. Met de vernieuwde kade en het fietspad, tussen de pont bij zeilschool Rufus in Broek en de Swettepoel is het voor watersporters ideaal om dit stukje Fryslân per fiets te verkennen. En met de nieuwe fietspont is het gemakkelijk oversteken. Ook de kade langs de Goïngarypster poel en de Sâltpoel is verbeterd. Al eerder werden steigers en een natuurvriendelijke oever gemaakt. Ook is er gebaggerd om de nieuwe steigers goed bereikbaar te maken. En door het ophogen en vernieuwen van de kade is de veiligheid voor de achtergelegen polders gegarandeerd.