Timeline

2005 - Middelseerûte

De historische Middelseerûte is in ere hersteld. Het weidse landschap met talloze terpen wordt hier en daar onderbroken door kronkelende dijken. Monumentale, trotse boerderijen lijken de voorbijvarende boten in de gaten te houden. Pittoreske dorpen en historische stadjes wenkende schippers. De Middelseerûte voert door een bijzonder gebied. De route heeft een maximale vaarhoogte van 2.46 meter en diepgang van 1.30 meter. Voor motorbootbezitters een aantrekkelijk en veilig alternatief voor het drukke Prinses Margrietkanaal. De route is ook geschikt voor zeilboten met een goed strijkbare mast. Bovendien kunt u varend vanuit Leeuwarden, Franeker of Bolsward in het fraaie watersportcentrum van Sneek komen. De spoorbrug bij Boazum in de Boazumerfeart is verbreed tot een doorvaartbreedte van 7 meter.

Aanlegvoorzieningen langs Middelseerûte

Er zijn nieuwe aanlegvoorzieningen langs De Swette, Boazumer Feart en Frjentsjerter Feart gekomen.Hierdoor zijn de dorpen langs de Middelseerûte beter bereikbaar voor watersporters. Voor de dorpen betekent dit meer bezoekers.

En dus een economische impuls door de toenemende bestedingen. De aanlegvoorzieningen zijn verspreid over de gehele route. Langs De Swette zijn bovendien vissteigers geplaatst.