Timeline

2013 - Johan Frisosluis Stavoren

De Johan Frisosluis bij Stavoren is voor de recreatievaart de belangrijkste doorgang naar de Friese meren. De sluis verbindt het Johan Frisokanaal met het IJsselmeer. De huidige capaciteit is te klein, waardoor in de drukke zomermaanden hectische toestanden en lange wachttijden ontstaan. Bovendien ligt de sluis bij zuidwestelijke wind aan de lage wal, wat bij een stevige wind overlast en onveilige situaties tot gevolg kan hebben. Maar bij de verbeteringen wordt niet alleen gekeken naar functionele elementen. Ook het inpassen van de sluis in een omgeving met meer allure hoort bij de uitvoering van dit project. Bij de aanleg wordt tevens rekening gehouden met toekomstige stijgingen van het waterpeil.