Timeline

2007 - Ie-akwadukt

Vanaf De Fluezen richting Woudsend is het vlotter doorvaren. Met de opening van het Ie-akwadukt is het afgelopen met krappe en onveilige situaties. Vooral bij de brug midden in Woudsend. De brug is er nog, maar door de aanleg van de rondweg hoeft deze minder vaak open en dicht. De rand van het Ie-akwadukt en de bodem van de bak zijn uitgevoerd in cortenstaal, dat een roestbruine kleurheeft. Aan weerszijden van de onderdoorgang is hout aangebracht. Het aquaduct is een kunstwerk op zich en is passend in de natuur geplaatst. De rondweg is uitsluitend voor autoverkeer bestemd. Fietsverkeer en voetgangers worden nog altijd door het dorp geleid. Het Ie-akwadukt heeft een vaardiepte van 2,50 meter en is 453 meter lang.