Timeline

2008 - Gemeente Wymbritseradiel

Van alle verbeteringen van Het Friese Merenproject in de gemeente Wymbritseradiel springen de twee aquaducten het meest in het oog: het Ie-akwadukt bij Woudsend en het Jeltesleat-akwadukt.Daarmee zijn twee belangrijke knelpunten verdwenen. Het centrum van Woudsend is compleet heringericht, waardoor de verkeersproblematiek in het dorp is opgelost. Ook Heeg heeft een facelift gekregen. In beide dorpen zijn twee nieuwe ‘natte’ bedrijventerreinen aangelegd. De Wymerts inHeeg en de Welle in Woudsend, die nu al ruim 300 arbeidsplaatsen opleveren. Deze verbeteringen zijn goed nieuws voor zowel watersporters als de inwoners en ondernemers van deze omgeving.

Meer mogelijkheden voor watersporter

In het Hegemer Mar heeft het eiland de Rakkenpôlle nieuwe speelvoorzieningen gekregen. In de Soalsleat bij Jutrijp zijn beide bruggen samengevoegd tot één bredere en hogere brug. Daarnaast is er een verbinding ontstaan voor boten tot 2.50 m. tussen de Brekken en IJlst. In IJlst is de vaste verkeersbrug, in de Oostelijke Dijgracht, vervangen door een nieuwe beweegbare brug. En er is rondvaartroute ontstaan in de Sudergoleane rond IJlst die geschikt is voor kruisers met een doorvaarthoogte van 2,35 m. De vaarweg de Nauwe Wimerts is op enkele plaatsen verruimd. Ondermeer bij de kruising met het Johan Frisokanaal. Die daardoor overzichtelijker en veiliger is geworden.Ook is de monding van de Wâldseinster Rakken in de Hegemer Mar verruimd. Watersporters die per fiets de wal willen verkennen hebben meer mogelijkheden. Dankzij de aanleg van fietspaden nabij Blauwhuis en Nijland. Samen met de onderdoorgang bij Syp Zet is vanaf Oudega een mooie fietsroute ontstaan.