Timeline

2009 - Gemeente Nijefurd

Gemeente Nijefurd beschikt over een uniek watersportgebied. Provincie Fryslân heeft samen met de gemeente Nijefurd hard gewerkt aan het verbeteren van de voorzieningen in de gemeente. Een speerpunt is de aanleg van het Galamadammen-akwadukt in het Johan Frisokanaal, waardoor de aansluiting tussen Stavoren (toegangspoort vanaf het IJsselmeer) en het merengebied belangrijk is verbeterd. Door de verhoging van de brug over de Yndyk (naar 3.00m) is het vaargebied rond de Morra van en naar Hindeloopen beter toegankelijk geworden. Verder noordwaarts zorgt de verhoogde Stationsbrug bij Workum (naar 2.50m) voor een aansluiting met Parrega en Bolsward. De verdieping van de Koudumer Feart en het Jan Broerskanaal completeren de aantrekkingskracht van het gebied met een mooie vaarroute rond de Morra en Koudum.

Toegangspoorten

Na al deze verbeteringen zullen ook de toegangspoorten in de gemeente Nijefurd worden verbeterd.Met Hindeloopen, Workum en Stavoren binnen de gemeentegrenzen moet er nog veel werk worden verricht. Vooral Stavoren is een belangrijke toegangspoort naar het Friese watersportgebied.

Ga naar Toegangspoorten voor meer informatie.