Timeline

2011 - Elektrisch varen, 50ste oplaadpunt Lunegat

Friese ondernemers maken steeds meer gebruik van de subsidieregeling voor een elektrisch oplaadpunt. In september opende gedeputeerde Jannewietske de Vries het 50ste oplaadpunt bij Jachthaven Lunegat in Kollum. Voor eigenaar Rob Meijer  is het oplaadpunt een aanvulling in zijn haven aan het Dokkumerdiep. " Toen ik van de subsidieregeling hoorde, ben ik direct in gestapt. Ik verdien niet aan de stroom, maar wel aan tevreden gasten.”

In 2012 wil de provincie Fryslân 100 oplaadpunten beschikbaar hebben, een goede basis voor elektrisch varen. Op dit moment varen er ruim 400  elektrische boten in Fryslân. Dat aantal groeit de komende jaren. Alle nieuwe ‘publieke’ oplaadpalen hebben  een aansluiting voor krachtstroom. Daardoor kunnen ook de grotere elektrische schepen bij de nieuwe palen worden opgeladen.

Elektrisch varen is schoon en fluisterstil. Dat is pure winst voor natuur en milieu, maar ook voor het eigen vaarplezier. Met aantrekkelijke subsidies  stimuleert de provincie elektrisch varen. Meer informatie: www.fryslan.nl/schoonvaren, www.seff.nu en www.friesemeren.nl.