Timeline

2015 - Aquaduct Haak om Leeuwarden

Binnen het project ‘De Haak om Leeuwarden’ zal een aquaduct de Drachtsterbrug over het Van Harinxmakanaal vervangen. Dit project is belangrijk voor de doorstroming van het autoverkeer dat nu vaak in files van en naar de brug moet aansluiten. Het autoverkeer rijdt in de toekomst onder het aquaduct door en komt dan voor het Drachtsterplein weer uit, bij de enige verkeerslichten die overblijven. Het fietsverkeer gaat gescheiden van het autoverkeer door één van de vier fietstunnels.Waar automobilisten en vooral ook fietsers dankbaar gebruik zullen maken van deze nieuwe verbinding, kan de watersport gezien worden als een lachende derde die straks volop kan profiteren van een ongehinderde doorvaart.