Timeline

Aanpassen wachtplaatsen Lauwersoog

In Lauwersoog moeten watersporters op drukke dagen soms lang en oncomfortabel wachten bij de schutsluis. Daarom worden de wachtvoorzieningen verlengd en verbeterd. Voor de langere termijn staan voor het gehele Lauwersmeer ingrepen op het programma, waaronder dijkversterking, de aanleg van een gemaal, aanpassing van de spuisluizen en aanleg van recreatieve voorzieningen (wandel- en fietsroutes). Ook de vorm en locatie van de schutsluis staan dan ter discussie. Deze aanpassing is geen onderdeel van Het Friese Merenproject.