Timeline

2016 - Aquaduct De Centrale As

Aan de westzijde van Burgum kruist in de toekomst De Centrale As het Prinses Margrietkanaal in de vorm van een aquaduct. Het aquaduct wordt zo gebouwd dat het vaarverkeer tijdens de bouw minimale  hinder ondervindt. Om de vaarweg Lemmer-Delfzijl te verruimen, komt er daarnaast een nieuwe brug bij Burgum. Deze nieuwe brug wordt net zo hoog als de huidige en komt aan de westkant van de bestaande brug te liggen. De bocht ten westen van de brug in het Prinses Margrietkanaal wordt hiervoor ook aangepast. Hierdoor krijgen de schepen meer ruimte voor de brug en kunnen zij de brug veiliger passeren. Tijdens de bouw kan het verkeer gebruik blijven maken van de bestaande brug.

Het koppelen van de contracten van het aquaduct van De Centrale As en de nieuwe brug Burgum levert verschillende voordelen op. Naast het voordeel voor de scheepvaart kan de koppeling ook financiële voordelen hebben tijdens de uitvoering. De werkzaamheden vinden plaats van 2013 tot en met 2016.