Timeline

2014 - Met de Boot naar het Bos

Sinds de zomer van 2014 kunnen recreanten vanuit Balk over de Luts naar de bossen van Gaasterland varen. Dit is te danken aan het project ‘Met de boot naar het bos’ van gemeente De Friese Meren en Het Friese Merenproject. Vanaf eind 2012 is hard gewerkt om de omgeving van Balk nóg aantrekkelijker te maken voor watersporters. 

‘Met de boot naar het bos’ is een project van gemeente De Friese Meren, het Friese Merenproject, Wetterskip Fryslân, De Marrekrite, (natuur)beheerorganisaties en een aantal lokale ondernemers. Het project heeft als doel om toeristen en recreanten te verleiden per (fluister)boot het bos te bezoeken. Hiervoor zijn onder andere baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Luts en omringende vaarten. Er zijn recreatieve voorzieningen aangelegd en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Ook is het netwerk van vaar-, wandel-, fiets- en ruiterroutes versterkt. Balk is klaar om dé recreatieve ontmoetings- en overstapplek van Fryslân te worden.