Timeline

2013 - 2014 - Aanleg fietspad Swette

In het weidegebied tussen Leeuwarden en Sneek zijn fietspaden langs De Swette aangelegd. Met de aanleg van een pad tussen het Mantgumerhúske en de Froonackerdyck en tussen Boazum en Scharnegoutum is een prachtige route ontstaan.  Door de aanleg van de fietsbrug bij Reduzum kunnen de inwoners hier het fietspad goed bereiken. Leerlingen van de omliggende scholen werd gevraagd een naam voor de brug te bedenken. Leerlingen van de school uit Boazum bedachten de winnende naam ‘ De Swetse’ .

Veilige fietsroute
Fietspad Swette maakt onderdeel  uit van de Middelseerûte. Dit was lang geleden al een belangrijke vaarverbinding tussen Leeuwarden en Sneek. Nu kan de route ook per fiets afgelegd worden. Zo kunnen watersporters de wal op om al fietsend de streek te ontdekken. Voor de schooljeugd biedt het pad een veilige route naar school. De fietsverbinding tussen Boazum en Sneek kruist twee spoorwegovergangen. Met de aanleg van deze route hoeft de middelbare schooljeugd deze overgangen niet meer te gebruiken.

Werk met werk
Fietspad Swette is een project van Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Leeuwarden, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. De landinrichtingscommissie Baarderadeel zorgde ervoor dat de gronden voor het fietspad beschikbaar kwamen. Het fietspad heeft langs De Swette een nieuw uiterlijk gekregen. Als onderdeel van het ‘Herstelprogramma Oevers en Kaden’ van Wetterskip Fryslân zijn de kades opgehoogd. Verder ligt langs de route aan één kant een natuurvriendelijke oever en aan de andere kant een scheidingssloot die het pad scheidt van de landbouwgronden. De bermen zijn ingezaaid met een Bijvriendelijk mengsel. Het project is in fases opgedeeld. Het deel tussen het Mantgumerhúske en de Froonackerdyk is in de zomer van 2013 afgerond en in gebruik genomen. Het deel Boazum – Scharnegoutum is 20 november opgeleverd.