Timeline

2012 - Steiger Burstumer Rak

In het BurstumerRak maakt Wetterskip Fryslân  aan de westkant een natuurvriendelijke oever in combinatie met een nieuwe kade. In het Bokkumer Mar wordt met hulp van Het Friese Merenproject een Marrekrite-steiger aangelegd. Hierdoor hebben watersporters op deze plek toegang hebben tot de wandelroute en de vogelkijkhut in het nabijgelegen natuurgebied.