Timeline

2012 - Recreatiegeulen Houkesleat

Er wordt momenteel nog gewerkt aan het verdiepen van de vaargeul voor de beroepsvaart in de Houkesleat. Aan weerszijden daarvan worden bovendien geulen voor de recreatievaart gemaakt. Dat geeft zowel beroeps- als pleziervaart ruim baan en zorgt voor meer veiligheid op deze druk bevaren route.