Timeline

2012 - 2015 Verbeteren brug- en sluisbediening Fryslân

Fryslân is blij met de vele watersporters die de provincie ieder jaar weer bezoeken. Goed gastheerschap betekent ook: de watersporter de ruimte geven. Daarom verruimt de provincie de bedieningstijden van sluizen en bruggen. Pauzes in brug- en sluisbediening behoren straks tot het verleden. Dat maakt varen een stuk rustiger en onbezorgder. De provincie onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om bruggen op afstand te bedienen. Het streven is ook om de bruggelden af te schaffen.