Timeline

2012 - 2015 Turfroute

Het andere Fryslân, met bossen, veenkoloniën en heidevelden: dat is de zuidoostelijke hoek van de provincie. De Turfroute verbindt dit gebied met West-Drenthe en de kop van Overijssel. Dat betekent varen langs maar liefst vier prachtige Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld, de Alde Feanen en de Weerribben.

De naam van de route verwijst naar het verleden van heren van stand, veenbazen en arme turfgravers. De turfhandel maakte enkele voorname Friese families steenrijk. Hun erfenis, landgoederen met prachtige tuinen en parken, ligt in onder meer Bakkeveen, Oldeberkoop, Beetsterzwaag en Oranjewoud.

De route is straks geschikt voor motorboten tot 2.50 m doorvaart- hoogte en 1.30 m diepgang. De aanleg- en overstapvoorzieningen worden verbeterd, zodat watersporters gemakkelijk kunnen overstappen naar de wal. Want het achterland van de Turfroute heeft veel te bieden:  wandelen, fietsen, cultuur en natuur. In acht dorpen in het gebied staan daarom ook verbeteringen van de aanleg- en overnachtingvoorzieningen gepland. Op de overstapplaatsen vindt de watersporter toeristische informatie.