Timeline

2012 - 2015 Polderhoofdkanaal

Het bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal gaat na een ‘valse start’ nu verder. De periode tot het voorjaar van 2013 is nodig om de bezwarenprocedure rond de Flora- en Faunaontheffing te doorlopen. Daarna begint het werk met de aanleg van nieuwe natuur, ter compensatie van de veranderingen die nodig zijn om het kanaal bevaarbaar te maken. Vervolgens vindt de aanleg plaats van bruggen, wegen, oevers en kaden. Ook het baggeren en de uitvoering van verder natuurmaatregelen staat dan op de agenda. Eind 2014 is het werk gedaan, zodat het Polderhoofdkanaal in de zomer van 2015 open is voor de watersport. Dat geeft de nieuwe natuur voldoende tijd om zich te ontwikkelen.