Timeline

2015 - Leeuwarden Vrij-Baan: drie aquaducten

De komende drie jaar komen er rondom Leeuwarden drie aquaducten bij, die de watersporter vrij baan geven:

Aquaduct Rijksweg 3, aanleg tussen 2012 en 2014
De nieuw aan te leggen Haak om Leeuwarden, een nieuwe autoweg aan de west- en zuidkant van Leeuwarden, kruist het Van Harinxmakanaal ter hoogte van Ritsumasyl. Hier vervangt een nieuw aquaduct de huidige bruggen bij Deinum en Ritsumasyl. Dit aquaduct is  het grootst van de drie die worden aangelegd in de Leeuwarden Vrij-Baan projecten, een meerjarig programma tot 2020 van bijna 40 projecten die de bereikbaarheid van Leeuwarden verbeteren voor auto-, fiets- en scheepvaartverkeer en openbaar vervoer.

Aquaduct Westelijke invalsweg, aanleg tussen 2012  en 2014
De invalswegen naar Leeuwarden worden verbeterd en sluiten aan op de nieuwe Haak om Leeuwarden. De nieuwe Westelijke invalsweg kruist het Van Harinxmakanaal ter hoogte van de Zwettebrug. Direct naast de spoorbrug komt een nieuw aquaduct, dat is geïnspireerd op de oude romeinse aquaducten, met als belangrijkste kenmerk de gebogen vormen. Het werk begint volgens plan in september 2012. Het aquaduct wordt in twee fases gebouwd. Het kanaal is eerst in de oostelijke helft gestremd, vervolgens in de westelijke helft.

Aquaduct Drachtsterweg, aanleg tussen 2013-2015
Dit aquaduct vervangt de Drachtsterbrug over het Van Harinxmakanaal. Het autoverkeer, dat nu vaak in files deze brug passeert, rijdt in de toekomst door het aquaduct en komt voor het nieuwe Drachtsterplein uit. Het fietsverkeer gaat gescheiden van het autoverkeer door één van de vier fietstunnels zodat ook hier de doorstroom verbetert. En natuurlijk profiteert de watersport straks van een ongehinderde doorvaart.