Timeline

2012 - 2013 Fietspad de Swette

Voor de Langwarder Wielen staat het uitbaggeren van de ondiepte voor Langweer tot 2.00 meter gepland. Dat maakt Langweer beter toegankelijk omdat watersporters geen last meer hebben van de harde ondieptes. Een belangrijke beperkende factor voor de watersportmogelijkheden van het dorp wordt zo weggenomen. Later wordt ook de ondiepte voor de noordoever bij Muzekamp uitgebaggerd tot een diepte van 2,00 meter. De verdieping van de Langwarder Wielen stond al eerder op het programma, maar door faillissement van de aannemer is vertraging ontstaan. De verdieping van de Langwarder Wielen wordt afgestemd op de zandbehoefte voor de aanleg van de nieuwe aansluiting A6-A7 bij Joure. Op basis van de planning van de wegaanleg bepalen we het moment voor het uitdiepen van de Langwarder Wielen worden uitgediept.