Timeline

2012 - 2014 Jirnsumer Syl

Jirnsum wordt gekenmerkt door een prachtige lintbebouwing langs het water en een nautische industrie met landelijk bekende werven. Om in de toekomst ook de wat grotere boten het prachtige Jirnsum te laten zien, willen we de brug bij Jirnsum verhogen. De verhoging van de brug bevordert ook verkeersveiligheid en is een eerste stap naar een alternatief voor motorboten voor het drukke Prinses Margrietkanaal. Gemeente en provincie werken in overleg met vertegenwoordigers uit het dorp uit hoe de nieuwe brug in Jirnsum er precies uit komt te zien. Er worden in samenspraak met het dorp ook recreatieve voorzieningen.