Timeline

2011 - Toegangspoort Lauwersmeer gereed

Meer met het Lauwersmeer
Het Nationaal Park Lauwersmeer strekt zich uit over het grondgebied van Groningen en Fryslân en de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en De Marne. Door de versnipperde verantwoordelijkheden kwam van recreatieve verbeteringen te weinig terecht, vonden de betrokken overheden, maar ook Staatsbosbeheer, Recreatieschap De Marrekrite en Watersportverbond district Noord. De partijen deelden de verantwoordelijkheid en kosten van verbeteringen. De ingrepen in het gebied waren niet groot, maar bieden een meerwaarde met een goede balans tussen natuur en recreatie.

Aanlegplekken 
Inmiddels zijn de aanlegvoorzieningen verbeterd en vernieuwd. Het onderhoud van alle aanlegplekken, ook die op Gronings grondgebied, komt voor rekening van het Friese Recreatieschap De Marrekrite. Zo wordt gezorgd voor eenduidig onderhoud; een unicum.

Trailerhelling, visplaats en diepere geulen
Bij Zoutkamperril is de trailerhelling verhard en bij Dokkumer Nieuwe Zijlen kreeg de visplaats een ‘facelift’. In het Lauwersmeer zijn bovendien de toegangsgeulen naar de aanlegvoorzieningen op diepte gebracht. 

Haven Senneroog 
Nog gepland staat de verplaatsing van de haveningang van het eilandje Senneroog. Deze komt dichter bij de hoofdvaargeul te liggen. Goed nieuws voor de recreatievaart, omdat de toegangsgeul minder snel dichtslibt én voor de natuur: die krijgt aan de andere kant van het eilandje nu alle rust en ruimte.