Timeline

2011 - Grutte Brekken gereed

Scheiding vaargeulen
De Grutte Brekken is op 21 april 2011 weer in gebruik genomen. In oktober 2010 is het graven van twee nieuwe vaargeulen voor de recreatievaart in de Grutte Brekken begonnen. Met het uitbaggeren van deze vaargeulen, aan weerszijden van de bestaande beroepsvaargeul van het Prinses Margrietkanaal, is de veiligheid op dit drukbevaren water flink verbeterd. Recreatieschepen met een diepgang tot 2.10 meter kunnen van de nieuwe vaargeulen gebruikmaken, zodat beroeps- en recreatievaart van elkaar gescheiden worden. 

Knooppunt
De Grutte Brekken bij Lemmer is voor de recreatievaart een belangrijk knooppunt in Zuid-Fryslân, maar ook één van de drukste stukken in de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaargeul van het Prinses Margrietkanaal doorsnijdt het meer van noord naar zuid, en sluitaan op de Prinses Margrietsluis waar zo’n 50.000 passages per jaar worden genoteerd.

Hergebruik grond
Een deel van de grond die uit het baggerwerk vrijkomt, is gebruikt voor het oever- en kadeproject van Wetterskip Fryslân in het Tsjûkemar, waar golfbrekers geplaatst worden om de oevers te beschermen.