Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website, afkomstig van de provincie Fryslân of van derden, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen deze omissie te herstellen.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's en logo's) op deze site mogen - behalve voor privé gebruik - niet zonder schriftelijke toestemming van Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.