Wat is Het Friese Merenproject?

Het Friese Merenproject wil Fryslân als watersportgebied nog aantrekkelijker maken. En daarmee ook de Friese economie stimuleren. Het project is in 2000 gestart en loopt af in 2015. De totale projectkosten waren begroot op 495 miljoen euro. Van dit bedrag is op dit moment 235 miljoen besteed en gefinancierd.

Wat wil Het Friese Merenproject bereiken?

De doelstelling van het Friese Merenproject is onder meer verankerd in een beoogde verbetering van de werkgelegenheid in de Friese watersportbranche. Gestreefd wordt naar 30% meer werkgelegenheid ten opzichte van de peildatum in het jaar 2000. Tevens wil Het Friese Merenproject de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Fryslân verbeteren, onder meer door een betere doorstroming van het autoverkeer en kortere wachttijden voor bruggen en sluizen. Uiteraard is een centrale rol weggelegd voor natuur en milieu, mede ten behoeve van de recreatieve betekenis van Fryslân. Kortom, het project is goed voor iedereen: of je nu in Fryslân woont, op bezoekt bent, of vakantie viert.

 

Maakt van Fryslân hét watersportgebied van Nederland

Het Friese Mereneffect