Wat is er al verbeterd?

Sinds de start van Het Friese Merenproject is de werkgelegenheid in de Friese watersport gegroeid met 22,7% (cijfers 2009). In banen uitgedrukt zijn dit 844 structurele banen (fulltime en parttime). Daarnaast heeft het project de watersporter al veel opgeleverd: nieuwe vaarroutes, nieuwe vaargebieden, nieuwe aquaducten, nieuwe aanlegvoorzieningen, bruggen, sluizen en havens. Bovendien betekent dit minder wachttijden voor bruggen en sluizen.

Het Friese Merenproject heeft er ook toe bijgedragen dat veel toeristische dorpjes verkeersluw zijn geworden door de aanleg van rondwegen en aquaducten. De automobilist in Fryslân profiteert hiervan met een betere doorstroming van het verkeer dankzij de opgehoogde bruggen en aquaducten. En het spreekt voor zich dat de betere bereikbaarheid van watersportdorpen niet in de laatste plaats voor de inwoners zelf een grote verbetering is.

Wat is er bereikt?

  • 1.600 aanlegplaatsen zijn gerealiseerd
  • 36 nieuwe, verhoogde of beweegbaar gemaakte bruggen
  • de bouw van 5 nieuwe aquaducten
  • 462 km vaarroute is gebaggerd
  • 164 km vaarroute is verdiept
  • 146 km extra vaarweg voor “grote” boten is ontstaan
  • 6 watersportkernen zijn verbeterd
  • 15 jachthavens zijn aangelegd / verbeterd
  • 31 km nieuwe fiets- en wandelpaden

Totale investeringen: € 235 miljoen.

Bekijk hier de projecten van Het Friese Merenproject.

Alle projecten

Alle verbeteringen en werkzaamheden op een rij

Waar wordt nu gewerkt