De partners

Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite en branche- en natuurorganisaties onder de regie van provincie Fryslân.

  Hiswa
  Natuurmonumenten
Wetterskip   Friese Milieu Federatie
Staatsbosbeheer   It Fryske Gea
Recon   LTO Noord