De partners

Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite en branche- en natuurorganisaties onder de regie van provincie Fryslân.

  Hiswa
  Natuurmonumenten
Wetterskip   Friese Milieu Federatie
Staatsbosbeheer   It Fryske Gea
Recon   LTO Noord

‘De Friese meren zijn goud waard!’

Lees wat anderen vinden van Het Friese Merenproject