De Friese meren in cijfers

  • De gehele Friese boezem is 15.000 ha groot. Dit zijn de Friese meren inclusief alle verbindingskanalen en aansluitende zijvaarten en kleine vaartjes
  • De Friese meren zelf zijn 9300 ha groot (vergelijk een voetbalveld is 1 hectare)
  • Het Friese merengebied kent ongeveer 35 meren De meest bekende op een rij: Hegemer Mar, De Fluezen, De Holken, De Morra, Sleattemer Mar, Grutte Brekken, De Kûfurd, Langwarder Wielen, Witte Brekken, Swarte Brekken en Aldhôf, Tsjûkemar, Snitser Mar, Goaiïngarypster Puollen, Terkaplester Puollen, Idzegeaster Poel, Grutte Gaastmar, Sânmar, Ringwiel, Flakke Brekken, Aldegeaster Brekken, Jiskenhúster Mar, Terhernster Puollen, De Hoarne, Brandemar, Nannewiid, Burgumer Mar, De Leien, Grutte Wielen, Lauwersmeer, Pikmar en het Eeltsjemar
  • Tussen al het water liggen twee Nationale Landschappen (Zuidwest Frylsân en de Noardlike Fryske Wâlden) en vier Nationale Parken (Lauwersmeer, Schiermonnikoog, het Drents-Friese Wold en de Alde Feanen)
  • Sinds 2009 is provincie Fryslân eigenaar van de meren. De Friese meren waren in eigendom van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) van het Ministerie van Financiën.
  • Fryslân is een geliefde en gewaardeerde bestemming voor bootvakanties en waterrecreatie. In Het Nationale Watersport Onderzoek (initiatief van Eileen) wordt de voorkeur voor Fryslân als watersportbestemming bevestigd. Fryslân is overduidelijk favoriet, vooral vanwege de natuur, de rust en de vriendelijke bevolking. De Friese watersportplaatsen krijgen een 7,8.
  • In het Friese merengebied staan 219 jachthavens geregistreerd [bron: Toerisme in cijfers 2010]
  • Van de watersporters met een eigen kajuitjacht deed 35% Fryslân aan in 2009 voor een bootvakantie

 

Waar wordt nu gewerkt

Wat en waar?

Zie wat er allemaal gebeurt én waar het gebeurt op onze overzichtskaart