Actueel

Het Friese Merenproject verbetert veiligheid recreatievaarder

(27/04/2010)

Op een aantal plaatsen in Fryslân zitten de beroeps- en recreatievaart noodgedwongen in elkaars vaarwater. De Grutte Brekken is zo’n drukbevaren stuk, waarbij het voor alle schippers goed opletten is. Het Friese Merenproject streeft ernaar beide soorten schepen zoveel mogelijk te scheiden, omdat dat de veiligheid op het water ten goede komt. In de Grutte Brekken wordt daarom een extra vaargeul voor de recreatievaart gegraven. Deze geul wordt minder diep dan die voor de beroepsvaart. Extra boeien geven straks duidelijk aan waar de vaarrecreant terecht kan en wat de diepgang is. Het uitgraven van de extra vaargeul vindt nog dit jaar plaats.

Kijk voor meer informatie op Varen doe je samen! of bekijk het Knooppuntenboekje Fryslân, Groningen Drenthe 2010