Filmpje Het Friese Merenproject

De uitvoering van de verschillende projecten van Het Friese Merenproject ligt goed op schema. Er is al veel gerealiseerd om het watersportgebied in Fryslân aantrekkelijker te maken. Zo heeft de Noordelijke Elfstedenvaarroute meer diepgang gekregen en zijn bruggen verhoogd.  De historische Turfroute wordt beter bevaarbaar. In Stavoren wordt op dit moment een  tweede sluis gebouwd. Er is geïnvesteerd in verschillende natuurprojecten en achterstallig baggeronderhoud wordt bijgewerkt. Daarnaast krijgt een groot aantal watersportplaatsen en toegangspoorten een aantrekkelijker aanzicht vanaf het water. In Delfstrahuizen-Echtenerbrug zijn bijvoorbeeld kaden aangepakt en ligplaatsen uitgebreid met punten voor vuilwater inname. Er blijven op allerlei plekken nog kansen liggen waar particuliere investeerders hun voordeel mee kunnen doen. Tot slot ontwikkelt Fryslân zich steeds verder als duurzaam watersportgebied. Zo stimuleert de provincie het elektrisch varen, dat zorgt voor meer rust en schoner vaarwater.

Nieuwsgierig? Bekijk de film.