Actueel

Het Friese Merenproject: 2016 en verder

Per 31 december 2015 is Het Friese Merenproject officieel afgerond. Dit grootschalige project neemt gepast afscheid! Zowel aan de wal als in het water gaat het werk de komende jaren door om de laatste projecten af te ronden.

De resterende werkzaamheden betreffen onder andere het beter bevaarbaar maken van de Turfroute. Volgens planning is het opwaarderen van deze historische vaarroute klaar in 2018. Ook wordt gebaggerd in de Langwarder Wielen en in wateren van Terherne en Súdwest-Fryslân. Provincie Fryslân en partners werken aan de afschaffing van pauzes bij de brug- en sluisbediening en van het bruggeld. Bovendien gebeurt er nog van alles in de watersportplaatsen Delfstrahuizen/Echtenerbrug, Dokkum, Franeker, Harlingen, Heeg, IJlst, Joure, Leeuwarden, Lemmer, Makkum, Stavoren, Workum en Woudsend.

En voor de natuur...
De herinrichting van de natuurgebieden de Grutte Potten iss klaar, en de werkzaamheden voor de Potskar zijn in volle gang. Zowel voor de natuur als voor de recreant vinden hier veel verbeteringen plaats. Tot en met 2016 blijft de Schoonwatercampagne watersporters bewust maken van het belang van schoon zwem- en vaarwater. Het LIFE+ project 'Booming Business in de Alde Feanen' loopt door tot en met 2019. De winterrustgebieden blijven van kracht en worden zelfs uitgebreid met It Sân en de Leijenpoel.

Een overzicht van de projecten die nog afgerond worden:

Grenzeloos Varen

 • Brug Jirnsum, klaar in maart 2016
 • Baggeren Terherne, klaar in juni 2016
 • Baggeren gemeente Súdwest- Fryslân, o.a. Workum, Koudum, Hindeloopen, Stavoren, klaar in 2016
 • Turfroute, o.a. brug Donkerbroek, werkzaamheden de Tsjonger, totale opwaardering klaar in 2018)
 • Verdiepen Langwarder Wielen, klaar in 2016/2017
 • Afschaffen pauzes en bruggeld voor gastvrij onthaal in 2017

 Bestedingen aan de Wal

 • Lemmer (o.a. herinrichting Centrum, eyecatcher vanaf IJsselmeer)
 • Joure (o.a. Tolhuisbrug en herinrichting Sinnebuorren)
 • Delfstrahuizen / Echtenerbrug (weg van de Marwei naar het Strand)
 • IJlst (museum Houtstad IJlst)
 • Makkum (o.a. Plein en Markt)
 • Workum (o.a. Klameare)
 • Woudsend (De Rakken)
 • Stavoren (o.a. Hanze Kwartier, Visserijkwartier en Gele Plein)
 • Heeg (o.a. Passenhaven en opening WSH (watersportvereniging Heeg) gebou
 • Leeuwarden
 • Harlingen (Cruise Terminal)
 • Súd Ie en Wetterfront Dokkum
 • Franeker Waddenpoort (o.a. Oosterpoortsbrug, ligplaatsen langs de Bolwerken), loopt t/m 2017

 Mitigatie natuur en duurzaamheid

 • Potskar & Griene Dyk / Snitser Mar / Trije Pollen, klaar in 2016
 • Aldegeaster Brekken, klaar in 2016
 • Schoonwatercampagne, loopt door t/m 2016
 • Booming Business in de Alde Feanen, LIFE+ project, loopt door t/m 2019
 • Winterrustgebieden, doorlopend
 • Extra rustgebieden: It Sân, de Leijenpoel, Easter Skar, 2016/2017