Actueel

Actueel

Het zit er op!

Het Friese Merenproject zit erop! Maar liefst 15 jaar lang hebben provincie Fryslân en partners flink geïnvesteerd in het Friese vaargebied. Op 19 en 20 september 2015. was er een feestelijke afsluiting, waarbij bezoekers op diverse locaties de mooie resultaten konden bewonderen. Hoewel het project officieel gestopt is, gaat het werk nog een tijdje door om de laatste projecten af te ronden. Lees meer

Het Friese Merenproject: 2016 en verder

Per 31 december 2015 is Het Friese Merenproject officieel afgerond. Dit grootschalige project neemt gepast afscheid! Zowel aan de wal als in het water gaat het werk de komende jaren door om de laatste projecten af te ronden. Lees meer

Zeven Friese vaarroutes

Zeven prachtige vaarroutes liggen er in Fryslân voor de watersporter. We zetten ze voor u op een rij! Lees meer

Praktische informatie

De website www.friesemeren.nl blijft de komende tijd nog actief, maar er komt geen nieuwe informatie meer op te staan. Wel vindt u hier een lijst met de projecten die nog doorlopen, de vaarroutes en alle documenten van Het Friese Merenproject, zoals de masterplannen en de bouwstenen voor duurzaamheid. Lees meer

Ryptsjerk krijgt nieuwe haven

Ryptsjerk krijgt volgend jaar een nieuwe haven. Een langgekoesterde wens van Dorpsbelang Ryptsjerk gaat daarmee in vervulling. Provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel en gemeente Tytsjerksteradiel werken aan een nieuwe sloepenroute, genaamd Bûtenfjild. Lees meer

Officiële aftrap voor een schone stadsgracht Stavoren

Schone vaarwegen met vaarvriendelijke diepte: daar gaat het om bij het baggerprogramma Súdwest-Fryslân. Wethouder Durk Stoker en gedeputeerde Michiel Schrier gaven vanochtend het officiële startsein van de baggerwerkzaamheden in de stadsgracht van Stavoren. De gemeente baggert de komende jaren in totaal 68 kilometer vaarweg. Lees meer

Bijna miljoen liter toiletwater ingezameld

In de zomer van 2015 is bijna een miljoen liter toiletwater van de pleziervaart ingezameld in het Friese merengebied. Vuilwater dat anders misschien in het oppervlaktewater terecht was gekomen. Dankzij maatregelen als promotie van vuilwaterinzamelpunten en inzet van de Vuilwaterboot kunnen watersporters in Fryslân zelf eenvoudig bijdragen aan schoon vaar- en zwemwater. De initiatiefnemers van de Schoonwatercampagne zijn tevreden met de opbrengst, maar zetten voor 2016 hoger in. Lees meer

Bouw van Museum Houtstad IJlst dit jaar van start

De bouw van Museum Houtstad IJlst start nog dit jaar. Het nieuwe museum biedt onderdak aan het Moleninformatiecentrum, museum Nooitgedagt en een houtwerkplaats voor leerprojecten. Lees meer

25 november inloopavond over werkzaamheden electric-only route

In het voorjaar van 2016 start de aanleg van een nieuwe electric-only route: de Bûtenfjildroute. Eind 2014 bereikten provincie Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hierover een akkoord. De route loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk en het natuurgebied Bûtenfjild naar de Swemmer bij De Westereen. Op 25 november is er een inloopavond voor inwoners. Op deze avond worden zij geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en de planning van de werkzaamheden. Lees meer

Winnaars Poepkasteel kleurwedstrijd 2015 bekend

Heb jij deze zomer meegedaan aan de Poepkasteel kleurwedstrijd? Kijk snel of je een prijs gewonnen hebt! Lees meer

Volg ons op Twitter!

# friesemerenproject

Het Friese Mereneffect