Actueel

Actueel

Plannen Nieuwe Willemshaven ondertekend

Maandag 15 december hebben wethouder Le Roy van de gemeente Harlingen en gedeputeerde De Vries van de provincie Fryslân de plannen ondertekend voor de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. Gedeputeerde De Vries ontving uit handen van de wethouder de officiële aanvraag voor de bijdrage van Wurkje Foar Fryslân voor de nieuw aan te leggen voorzieningen voor Cruise Port Harlingen. Lees meer

Meer dan Meren: swetsen bij de Swette

De nieuwste Meer dan Meren is uit! Met dit magazine blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Het Friese Merenproject en Fryslân Topattractie. Deze laatste editie van 2014 heeft als titel ‘Oer de Swette leit in brêge en dêr kin je moai op stean te swetsen’. In het artikel over het pas aangelegde recreatieve fietspad langs de Swette leest u waar deze uitspraak naar verwijst. Lees meer

Kinderen slopen eerste muurtje voor aantrekkelijker Lemmer

Watersportdorp Lemmer wordt nóg aantrekkelijker gemaakt. Kinderen van BSO Villa Kino sloopten vandaag met een grote kogel de eerste muur. Hiermee zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van Lemmer officieel gestart. Wethouder Van der Pal en gedeputeerde De Vries lichtten het belang van de werkzaamheden toe. Lees meer

Overheden subsidiëren Trekfestival Lauwersmeer

De samenwerkende overheden in het Lauwersmeergebied geven 10.000 euro subsidie aan de stichting Trekfestival dat voor het eerst een festival gaat organiseren in het gebied. Lees meer

Nieuwsbrief Súd Ie en Wetterfront Dokkum

In de zomer van 2013 hebben het Waddenfonds, de provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en andere partijen in totaal €19,1 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste fase van het programma ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’ mogelijk te maken. Het programma wordt in fases uitgevoerd. Lees meer

Mystery Guests #17 - Hoe gastvrij is Lemmer?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

Alde Feanen scoren hoog bij watersporter

Watersporters geven Nationaal Park de Alde Feanen hoge rapportcijfers. Uit een enquête die afgelopen zomer gehouden is, blijkt dat zij als algemeen cijfer dit natuurgebied een 8,3 toekennen. Het gebied gaat er bovendien de komende jaren op vooruit. In januari 2015 starten provincie Fryslân en partners met de eerste werkzaamheden van het LIFE+ project ‘Booming Business’. Lees meer

Natuurgebied Bûtenfjild krijgt elektrische vaarroute

Fryslân zet weer een stap in de richting van duurzaam, schoon en rustig varen. Provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel en gemeente Tytsjerksteradiel bereikten een akkoord over de aanleg van een tweede electric only route. Dit is de vaarverbinding Grutte Wielen – Swemmer. Lees meer

‘De Swetse’ naam van nieuwe brug fietspad Swette

‘De Swetse’ is de naam van de nieuwe fietsbrug over De Swette. Donderdag 20 november onthulden wethouders Thea Koster en Bram Bonnema de naam voor de brug. Dit gebeurde tijdens het fietsfeest waarbij ook het deel tussen Boazum en Scharnegoutum officieel werd geopend. Leerlingen van basisschool Dûbelspan uit Boazum bedachten de naam. Want: “ oer de Swette leit in brêge en dêr kin je moai op stean te swetsen”. Lees meer

20 november Fietsfeest bij De Swette

Tussen Leeuwarden en Sneek zijn in het kader van Het Friese Merenproject fietspaden langs de Swette aangelegd. Door de aanleg van paden tussen het Mantgumerhúske en de Froonackerdyk en tussen Boazum en Scharnegoutum is er een prachtige route ontstaan. Donderdagmiddag 20 november wordt de naam van de nieuwe fietsbrug feestelijk onthuld. Ook wordt het fietspad Boazum-Scharnegoutum officieel geopend. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze momenten aanwezig te zijn. Lees meer

Volg ons op Twitter!

# friesemerenproject

Het Friese Mereneffect