Actueel

Actueel

Bezoek Mystery Guests #12 - Hoe gastvrij is Oudega?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

Winnaars Poepkasteel kleurwedstrijd bekend

Veel kinderen die deze zomer vakantie vierden op de Friese wateren, hebben meegedaan aan de Poepkasteel kleurwedstrijd van de schoonwatercampagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’. Er zijn maar liefst 125 kleurplaten ingeleverd! De jury had moeite om een keuze te maken uit zoveel prachtige platen. Zij wil graag alle kinderen bedanken voor het inleveren van de mooie kleurplaten. Lees meer

Bezoek Mystery Guests #11 - Hoe gastvrij is Stavoren?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

Verruiming subsidieregeling voor schoner zwemwater

De subsidieregeling voor het aanleggen van een vuilwaterinnamevoorziening in jacht- en passantenhavens is verruimd. In Fryslân moeten zo meer punten komen waar watersporters hun toiletwater kunnen afgeven. Lees meer

Nieuwe maatregelen voor gebied N381

De Turfroute in Zuidoost Fryslân wordt opgewaardeerd. Dit is een van de nieuwe maatregelen voor de gebiedsontwikkeling N381. Maandag 6 oktober legden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouders Wietze Kooistra (Opsterland) en Jan Henk Veenhouwer (Ooststellingwerf) dit vast in een overeenkomst. Lees meer

Rustgebieden voor vogels gemarkeerd in de Alde Feanen

Winterrustgebieden in de Alde Feanen zijn vanaf 1 oktober gemarkeerd met boeien. Vogels kunnen er in alle rust overwinteren. Lees meer

Bezoek Mystery Guests #10 - Hoe gastvrij is IJlst?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

Bezoek Mystery Guests #9 - Hoe gastvrij is Makkum?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

De Vuilwaterboot vaart nog tot en met 28 september

Het eerste zomerseizoen van de Vuilwaterboot is een succes. Sinds juni vaart deze boot over de Friese wateren om vuilwatertanks te legen en watersporters voor te lichten over het belang van schoon water. De bemanning heeft al ruim 10.000 liter toiletwater opgevangen en krijgt veel positieve reacties. Zondag 28 september is de laatste vaardag voor de Vuilwaterboot dit seizoen. De Vuilwaterboot heeft een installatie aan boord om vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeg te zuigen. Daarnaast geeft de bemanning watersporters informatie over hoe zij hun toiletwater kunnen opvangen. Door dit vuile water niet in het oppervlaktewater te lozen, verkleinen zij gezondheidsrisico’s voor zichzelf en andere recreanten. Lees meer

Bezoek Mystery Guests #8 - Hoe gastvrij is Bolsward?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

Volg ons op Twitter!

# friesemerenproject

Het Friese Mereneffect