Actueel

Actueel

Baggeren vaarwegen Súdwest-Fryslân van start

Met het in beweging zetten van een baggermolen is vandaag het baggeren van de vaarwegen in Súdwest-Fryslân gestart. Gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Durk Stoker gaven samen het startsein voor het baggerprogramma. Lees meer

4 februari: informatieavond baggeren Akkrum

Begin 2015 starten de aannemers Roelofs en Van der Meulen Woudsend met het baggeren van de vaarwegen en de aanlegvoorzieningen in Akkrum. Met het baggeren van de vaarwegen wordt de bereikbaarheid van het dorp over het water verbeterd. Op woensdag 4 februari 2015 om 19.30 uur is er een informatieavond in de Lantearne in Akkrum. U bent harte welkom. Lees meer

28 januari: Informatiebijeenkomst werkzaamheden 'Booming business'

Op woensdagavond 28 januari om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst om deze eerste werkzaamheden toe te lichten. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Lees meer

Supermarkt aan water scoort het hoogst

De Coop supermarkt aan de Bleeck in Stavoren is afgelopen december uitgeroepen tot mooiste supermarkt van Nederland. De jury was erg enthousiast over de fraaie locatie aan het water. Lees meer

Eerste boot door sluis Polderhoofdkanaal

Het is gelukt! Het Polderhoofdkanaal is in december 2014 technisch doorvaarbaar en daarmee is voldaan aan de subsidie-eisen. Op dinsdag 30 december 2014 voer de eerste boot door de gerestaureerde Schouwstraslûs (zuidersluis) het Polderhoofdkanaal binnen. Op de boot zaten onder andere wethouders van gemeente Opsterland en SmallingerIand, gedeputeerde Schokker en verschillende subsidieverstrekkers. In Nij Beets werden de opvarenden welkom geheten door de Plaatselijke Belangen van Nij Beets en De Veenhoop. Wethouder Rob Jonkman hield een korte toespraak en er was koek en zopie voor alle belangstellenden. Lees meer

Nieuwe electric-only vaarroute door Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân kijgt er een nieuwe vaarroute bij. De zogenoemde Reidmarroute loopt vanaf de Bolswarder vaart naar het zuiden en passeert het dorp Westhem. Als het haalbaar is, dan komt het traject ook langs Greonterp te liggen. Lees meer

Plannen Nieuwe Willemshaven ondertekend

Maandag 15 december hebben wethouder Le Roy van de gemeente Harlingen en gedeputeerde De Vries van de provincie Fryslân de plannen ondertekend voor de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. Gedeputeerde De Vries ontving uit handen van de wethouder de officiële aanvraag voor de bijdrage van Wurkje Foar Fryslân voor de nieuw aan te leggen voorzieningen voor Cruise Port Harlingen. Lees meer

Meer dan Meren: swetsen bij de Swette

De nieuwste Meer dan Meren is uit! Met dit magazine blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Het Friese Merenproject en Fryslân Topattractie. Deze laatste editie van 2014 heeft als titel ‘Oer de Swette leit in brêge en dêr kin je moai op stean te swetsen’. In het artikel over het pas aangelegde recreatieve fietspad langs de Swette leest u waar deze uitspraak naar verwijst. Lees meer

Kinderen slopen eerste muurtje voor aantrekkelijker Lemmer

Watersportdorp Lemmer wordt nóg aantrekkelijker gemaakt. Kinderen van BSO Villa Kino sloopten vandaag met een grote kogel de eerste muur. Hiermee zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van Lemmer officieel gestart. Wethouder Van der Pal en gedeputeerde De Vries lichtten het belang van de werkzaamheden toe. Lees meer

Overheden subsidiëren Trekfestival Lauwersmeer

De samenwerkende overheden in het Lauwersmeergebied geven 10.000 euro subsidie aan de stichting Trekfestival dat voor het eerst een festival gaat organiseren in het gebied. Lees meer

Volg ons op Twitter!

# friesemerenproject

Het Friese Mereneffect