Actueel

Nieuws

Mystery Guests #13 - Hoe gastvrij is Earnewâld?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

Subsidie voor ondernemers in het Lauwersmeergebied

Provincie Groningen stelt subsidie beschikbaar voor ondernemen in het Lauwersmeergebied. De subsidie heet Quick Wins en is bedoeld om kleine initiatieven te ondersteunen van bijvoorbeeld ondernemers of dorpsverenigingen, die de recreatie in het Lauwersmeergebied kunnen versterken. Lees meer

Bezoek Mystery Guests #12 - Hoe gastvrij is Oudega?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

Winnaars Poepkasteel kleurwedstrijd bekend

Veel kinderen die deze zomer vakantie vierden op de Friese wateren, hebben meegedaan aan de Poepkasteel kleurwedstrijd van de schoonwatercampagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’. Er zijn maar liefst 125 kleurplaten ingeleverd! De jury had moeite om een keuze te maken uit zoveel prachtige platen. Zij wil graag alle kinderen bedanken voor het inleveren van de mooie kleurplaten. Lees meer

Bezoek Mystery Guests #11 - Hoe gastvrij is Stavoren?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

Verruiming subsidieregeling voor schoner zwemwater

De subsidieregeling voor het aanleggen van een vuilwaterinnamevoorziening in jacht- en passantenhavens is verruimd. In Fryslân moeten zo meer punten komen waar watersporters hun toiletwater kunnen afgeven. Lees meer

Nieuwe maatregelen voor gebied N381

De Turfroute in Zuidoost Fryslân wordt opgewaardeerd. Dit is een van de nieuwe maatregelen voor de gebiedsontwikkeling N381. Maandag 6 oktober legden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouders Wietze Kooistra (Opsterland) en Jan Henk Veenhouwer (Ooststellingwerf) dit vast in een overeenkomst. Lees meer

Rustgebieden voor vogels gemarkeerd in de Alde Feanen

Winterrustgebieden in de Alde Feanen zijn vanaf 1 oktober gemarkeerd met boeien. Vogels kunnen er in alle rust overwinteren. Lees meer

Bezoek Mystery Guests #10 - Hoe gastvrij is IJlst?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer

Bezoek Mystery Guests #9 - Hoe gastvrij is Makkum?

Afgelopen winter heeft een aantal trainees een bezoekje gebracht aan verschillende steden en dorpen in Fryslân. Namens de provincie bezochten zij als toeristen verschillende watersportplaatsen. Lees iedere week hun bevindingen als ‘mystery guests’ in Fryslân. Hoe gastvrij komt Fryslân op hen over tijdens een kort bezoek? Lees meer