Actueel

Nieuws

Plannen Nieuwe Willemshaven ondertekend

Maandag 15 december hebben wethouder Le Roy van de gemeente Harlingen en gedeputeerde De Vries van de provincie Fryslân de plannen ondertekend voor de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. Gedeputeerde De Vries ontving uit handen van de wethouder de officiële aanvraag voor de bijdrage van Wurkje Foar Fryslân voor de nieuw aan te leggen voorzieningen voor Cruise Port Harlingen. Lees meer

Meer dan Meren: swetsen bij de Swette

De nieuwste Meer dan Meren is uit! Met dit magazine blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Het Friese Merenproject en Fryslân Topattractie. Deze laatste editie van 2014 heeft als titel ‘Oer de Swette leit in brêge en dêr kin je moai op stean te swetsen’. In het artikel over het pas aangelegde recreatieve fietspad langs de Swette leest u waar deze uitspraak naar verwijst. Lees meer

Kinderen slopen eerste muurtje voor aantrekkelijker Lemmer

Watersportdorp Lemmer wordt nóg aantrekkelijker gemaakt. Kinderen van BSO Villa Kino sloopten vandaag met een grote kogel de eerste muur. Hiermee zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van Lemmer officieel gestart. Wethouder Van der Pal en gedeputeerde De Vries lichtten het belang van de werkzaamheden toe. Lees meer

De Afsluitdijk toeristisch aantrekkelijker

De Afsluitdijk is met zo’n 300.000 bezoekers per jaar een echte publiekstrekker. De komende jaren wil het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk de dijk nog aantrekkelijker maken. Dit wordt gedaan door bestaande knooppunten op de Afsluitdijk , zoals Kornwerderzand en het Monument, te optimaliseren en ze beter met elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen de bezienswaardigheden makkelijker en veiliger worden bezocht. Lees meer

Nieuwe investeringen voor natuur en recreatie Turfroute

Langs de Turfroute vinden volgend jaar opnieuw verbeteringen plaats voor natuur en recreatie. Dit is te danken aan investeringen vanuit de Gebiedsontwikkeling N381 van provincie Fryslân. Gedeeltes van de Tjonger en de Oosterlandse Compagnonsvaart krijgen meer diepte. Ook komen er onder andere nieuwe oeverconstructies en overstapplaatsen. Lees meer

Over de boeg van… Willem Schaafsma

In oktober is Willem Schaafsma van restaurant Eindeloos uit Leeuwarden door de Koninklijke Horeca Nederland verkozen tot Meest Markante Horecaondernemer van Fryslân. De provinciale winnaars strijden in januari om de landelijke titel. “Kort gezegd houdt ons concept in dat wij ons druk maken,” vertelt Schaafsma. Lees meer

Swetsen op het Swettepaad

Tussen Leeuwarden en Sneek ligt er langs de Swette een aangenaam recreatief pad voor fietsers, wandelaars en vaarrecreanten. Op 20 november was de opening van het deel tussen Boazum en Scharnegoutum. Hierbij vond ook de bekendmaking plaats van de naam van de nieuwe fietsbrug bij Reduzum. Lees meer

Subsidie voor toeristische initiatieven Lauwersoog

Het Lauwersmeergebied wordt voor recreanten steeds aantrekkelijker. Met de subsidieregeling ‘Quick Wins’ kunnen ondernemers, stichtingen en dorpsverenigingen hier een financiële bijdrage krijgen voor toeristische initiatieven. Daarnaast komen er voor watersporters nieuwe wachtvoorzieningen bij de sluis van Lauwersoog. Lees meer

Overheden subsidiëren Trekfestival Lauwersmeer

De samenwerkende overheden in het Lauwersmeergebied geven 10.000 euro subsidie aan de stichting Trekfestival dat voor het eerst een festival gaat organiseren in het gebied. Lees meer

Nieuwsbrief Súd Ie en Wetterfront Dokkum

In de zomer van 2013 hebben het Waddenfonds, de provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en andere partijen in totaal €19,1 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste fase van het programma ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’ mogelijk te maken. Het programma wordt in fases uitgevoerd. Lees meer