Actueel

Nieuws

Leeuwarden aan de slag met plan Waterfront

Leeuwarden ontwikkelt zich in de komende twee jaar tot een aantrekkelijkere watersportplaats. Op korte termijn liggen er kansen als het gaat om de relatie tussen water en land. De hoofdstad van Fryslân heeft een prachtige historische waterstructuur die beter benut gaat worden. De gemeente en de provincie hebben hiervoor samen het plan Waterfront Leeuwarden opgesteld, dat is vastgesteld door het college van B&W en de Gedeputeerde Staten. Met het plan, dat onderdeel is van Het Friese Merenproject, willen zij de bestedingen aan wal stimuleren. Tegelijkertijd willen ze hiermee aansluiten bij de voorbereidingen op Culturele Hoofdstad 2018. Lees meer

Drie electric-only routes voor watersporters in Fryslân

Fryslân zet grote stappen op het gebied van elektrisch varen. Komende zomer kunnen watersporters genieten van de eerste Friese electric-only route tussen Heeg en Oudega. Ook de aanleg van de volgende twee elektrische vaarroutes staat al in de planning. Lees meer

Ontvangstruimte Johan Frisosluis open voor publiek

Vanaf april zijn de deuren van de ontvangstruimte in Stavoren weer open voor publiek. Deze ruimte bevindt zich onder het bedieningsgebouw van de Johan Frisosluis en is gratis toegankelijk. Watersporters, toeristen en andere geïnteresseerden komen hier meer te weten over de geschiedenis van Stavoren, de techniek van de sluis en Het Friese Merenproject. Lees meer

Opening Loopbrug Harlingen met demonstratie FreeRunners

Zaterdag 11 april, om 11.00 uur, wordt de loopbrug van de keermuur naar de Willemshaven officieel in gebruik genomen. FreeRunners geven een spectaculaire demonstratie en laten hun kunsten op de keermuur en de trap zien. Lees meer

Werkzaamheden nieuwe brug Jirnsum van start

Het is zover: de werkzaamheden voor de nieuwe brug bij Jirnsum zijn gestart! Er komt een brug met een doorvaarthoogte van 2,50 meter. Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden willen zo het recreatieve vaarverkeer langs het Friese dorp stimuleren. Daarnaast verbeteren zij de verkeerssituatie op de Grousterdyk. Volgens planning is het werk in maart 2016 klaar. Lees meer

Nieuwe verbeteringen Turfroute in Gorredijk

De Turfroute gaat er voor watersporters steeds meer op vooruit. In Gorredijk start provincie Fryslân deze maand met werkzaamheden langs en in het water bij Loevestein. Naast baggeren staat het werk in het teken van het verruimen van de bocht en het aanbrengen van nieuwe oeverbescherming. De werkzaamheden zijn voor 13 mei, de dag waarop de route weer open gaat, klaar. Lees meer

Commissie volgt natuurontwikkeling Polderhoofdkanaal

Op woensdag 1 april 2015 kwam de monitoringscommissie van het Polderhoofdkanaal voor het eerst bijeen. Tijdens een introductiemiddag kregen de commissieleden een beeld van het gebied en maakten ze kennis met betrokkenen. De commissieleden werden verwelkomd door de bestuurders van de projectpartners, gedeputeerde Jannewietske de Vries van provincie Fryslân, wethouder Rob Jonkman van gemeente Opsterland en wethouder Ron van der Leck van gemeente Smallingerland. Lees meer

Informatieavond over vaarroute Bûtenfjild enthousiast ontvangen

In het najaar van 2015 starten provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel en gemeente Tytsjerksteradiel de werkzaamheden voor de nieuwe electric only vaarroute, de Bûtenfjildroute. Dinsdag 31 maart was er in het dorpshuis Einekoer te Ryptsjerk een bijeenkomst om eigenaren van aangrenzende percelen te informeren. Lees meer

Klameare Workum verhuist voor aanleg passantenhaven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân is voornemens de werkzaamheden voor het verbouwen van het stadhuis in Workum te gunnen aan Jurriens Noord uit Sneek. Dit betekent een volgende stap in een toch langdurig traject. We kunnen, na de Stedspôle in Workum ook starten met dit onderdeel van het Friese Merenproject en dat is mooi! Lees meer

De eindsprint van Het Friese Merenproject

Al bijna vijftien jaar lang maakt Het Friese Merenproject werk van de watersport in Fryslân. Inmiddels komt voor dit ambitieuze en grootschalige project de eindstreep in zicht. Ook in 2015 staat er nog veel te gebeuren. Lees meer