Actueel

Nieuws

Afschaffen pauzes en bruggeld voor gastvrij onthaal

In 2017 gaan alle provinciale bruggen over het Van Harinxmakanaal over op bediening vanaf één centrale post in Leeuwarden. Dan worden ook vier bruggen in het zuiden van de provincie (Scharsterbrug, Janesleat, Noarder Aldewei en Terherne) aangesloten. De centrale post komt op het bedrijventerrein De Zwette VI naast het Margaretha Zelle Akwadukt. Ook werkt de provincie Fryslân met de gemeenten aan het afschaffen van pauzes en klompgeld. “Een mooie samenwerking om zo watersporters nog gastvrijer te kunnen ontvangen in Fryslân”, aldus gedeputeerde Kielstra. Lees meer

Sluizen Polderhoofdkanaal winnen prijs

De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) heeft tijdens de jaarlijkse sluizenrestauratieprijzen de tweede prijs toegekend voor de restauratie van de sluizen in het Polderhoofdkanaal. Lees meer

Nieuwe verbeteringen recreatie en natuur Turfroute

Aan de historische Turfroute starten in oktober nieuwe werkzaamheden. In het kader van Het Friese Merenproject maakt provincie Fryslân het traject tussen sluis I en sluis III van de Tsjonger geschikt voor boten met een diepgang van 1,30 meter. Tegelijkertijd verbetert Wetterskip Fryslân de waterkwaliteit door de aanleg van natte natuurvriendelijke oevers langs de zuidkant van de Tjonger. Daarnaast wordt de nevengeul aan de noordzijde verbreed en voorzien van vispassages en worden de historische meanders hersteld. Ook tussen Oosterwolde en Gorredijk, langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart, vinden maatregelen plaats die ten goede komen aan de vaarrecreatie. Lees meer

Winterrustgebieden voor vogels gemarkeerd

Winterrustgebieden in Fryslân zijn van 1 oktober tot 1 april gemarkeerd met gele boeien. Vogels kunnen er in alle rust overwinteren. Voor watersporters geeft het aan waar ze tussen 1 oktober en 1 april niet in mogen varen. De winterrustgebieden liggen in een gedeelte van de Snitser Mar, Wite Brekken en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken, Fluezen en de Alde Feanen. Lees meer

Feestelijke afsluiting 15 jaar Het Friese Merenproject

Het Friese Merenproject zit erop! Met een feestelijke afsluiting op zaterdagavond 19 september en een Open Dag op zondag 20 september is het project afgesloten. Het publiek genoot zaterdag van muziek en theater in de Prinsentuin in Leeuwarden. Gedeputeerde Kielstra opende de avond met een dankwoord voor alle organisaties, verenigingen, ondernemers en medewerkers die mee hebben gewerkt aan het project. Kielstra: “Samen hebben we Fryslân mooier gemaakt! Onze dank daarvoor.” In de komende jaren bouwt de provincie haar sterke positie op het terrein van toerisme verder uit, waarbij zij zich richt op meer dan alleen watersport. Lees meer

Het Friese Merenproject stopt na vijftien jaar investeren

Maar liefst vijftien jaar lang heeft provincie Fryslân met dit project flink geïnvesteerd in het Friese vaargebied. Om dat te vieren, is er op zaterdag 19 en zondag 20 september een feestelijke afsluiting met leuke activiteiten voor jong en oud. Kom ook! Lees meer

Waddenpoort gehaktbroodje en Franeker turf?

Een Waddenpoort gehaktbroodje of Franeker turf? De vers specialisten van de Dijkstraat in Franeker spelen in op de werkzaamheden rondom Franeker Waddenpoort. Vandaag boden zij wethouder Bekkema hun producten aan op het net geplaatste bootbankje van Franeker Waddenpoort. Lees meer

Open Dag in Earnewâld en Grou

Twee van de locaties van de Open Dag zijn de dichtbij elkaar gelegen dorpen Earnewâld en Grou. Deze dag zijn alle pontjes tussen beide dorpen gratis. Dat maakt het voor fietsers aantrekkelijk om beide dorpen te bezoeken. Voor jong en oud is hier die dag tussen 11.00 en 16.00 uur van alles (gratis) te beleven. U bent van harte welkom! Lees meer

Open Dag in Sneek en Stavoren

In watersportgemeente Súdwest-Fryslân bezoekt u zondag 20 september Sneek of Stavoren. Ook hier organiseert Het Friese Merenproject tal van activiteiten. Zo stapt u in Sneek op de fiets voor een tocht door De Potten en neemt u in Stavoren een kijkje in het bedieningsgebouw van de sluis. Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats tussen 11.00 een 16.00 uur. Lees meer

Feestelijke afsluiting van Het Friese Merenproject

Het Friese Merenproject zit erop! Maar liefst vijftien jaar lang heeft de provincie samen met gemeenten en ondernemers veel werk verzet om de watersport in Fryslân aantrekkelijker te maken. Om dat te vieren, is er op zaterdag 19 en zondag 20 september een feestelijk afsluiting met allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. Kom ook! Lees meer