Subsidie voor schoner zwemwater

Let op: De einddatum voor deze subsidieregeling was op 31 december 2015.

Eigenaren of exploitanten van een haven konden 50% subsidie krijgen voor de kosten van aanschaf en installatie van een vuilwaterinnamevoorziening. Per aanvraag gold een maximum van € 50.000,-. Ook voor de promotie van het nieuwe innamepunt verstrekte provincie Fryslân subsidie (5% van de totale subsidiabele kosten). Bovendien was er subsidie beschikbaar voor de onderhoudskosten van het systeem voor de eerste drie jaren.  

Wurkje foar Fryslân
De provincie keerde het overgrote deel van de subsidie uit als voorschot. In totaal was er €600.000,- voor de subsidie beschikbaar gesteld. Provincie Fryslân financierde de regeling vanuit de investeringsagenda ‘Wurkje foar Fryslân'

Positieve publiciteit
De nieuwe subsidie bood mooie kansen! Een vuilwatervoorziening zorgt immers niet alleen voor schoner water, het geeft havens ook waardevolle positieve publiciteit. Daarnaast is de aan­wezig­heid van een innamepunt één van de eisen voor het verdienen van de ‘Blauwe Vlag’. Dit is een internationaal eco-label dat een haven kan krijgen wanneer de eigenaar of exploitant kan aantonen dat deze schoon en veilig is. Omdat de provincie daar belang aan hecht, waren ook de kosten voor het aanvragen van de ’Blauwe Vlag’ subsidiabel.

Lees meer over de subsidieregeling

Logo schoonwatercampagne

 

Vuilwaterinnamestations

Een overzicht van Friese locaties waar u vuilwater kunt inleveren

Broodjepoepverhalen

"Watervogels poepen ook in het water, het valt allemaal wel mee." 
Het antwoord op deze en meer broodjepoepverhalen.