Schoonwatercampagne

Wat is fijner dan tijdens het varen of zeilen over de Friese wateren, een verfrissende duik te nemen op een warme zomerse dag? Om dit ook in de toekomst zorgeloos te kunnen blijven doen, moeten we er samen voor zorgen dat ons oppervlaktewater schoon blijft.

Watersporters lozen nog te vaak hun vuilwater. Een smerige en gevaarlijke gewoonte, die bovendien verboden is. Want wie wil er nu zwemmen, varen of pootje baden tussen andermans uitwerpselen? Als watersporter kunt u zelf bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Gewoon door uw toiletwater aan boord op te slaan en af te leveren bij een vuilwaterinnamestation. 

Sinds 1 januari 2009 geldt er een lozingsverbod voor toiletwater van pleziervaartuigen. Met de campagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’, wil provincie Fryslân in samenwerking met recreatieschap de Marrekrite, Wetterskip Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Watersportverbond (regio Fryslân) het publiek voorlichten over de mogelijkheden en effecten van vuilwaterinzameling.

Lees verder over

Logo schoonwatercampagne

Voor meer informatie over de Schoonwatercampagne neemt u contact op met Annemieke de Haan via 0513 - 64 00 17

Vuilwaterinnamestations

Een overzicht van Friese locaties waar u vuilwater kunt inleveren

Broodjepoepverhalen

"Watervogels poepen ook in het water, het valt allemaal wel mee."
Het antwoord op deze en meer broodjepoepverhalen.