Winterrustgebieden voor watervogels

Erecode voor de Friese Meren:

Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust

Vanaf 1 oktober 2013 is er een erecode voor de Friese Meren van kracht. Hiermee vragen wij u om tussen 1 oktober en 1 april rustgebieden voor vogels niet in te varen. Dit geldt voor een gedeelte van de:

  • Snitser Mar
  • Wite Brekken en Swarte Brekken
  • Aldegeaster Brekken
  • Fluezen
  • de Alde Feanen

De rustgebieden waar het om gaat zijn aangegeven op de kaart. Voor meer informatie over het project, kijk op de website van de provincie Fryslân.

Hoe pas ik op de Friese Meren?
Vaar deze rustgebieden niet in, ook niet als er geen vogels te zien zijn. In de winterperiode kunnen watervogels in deze gebieden rusten en naar voedsel zoeken. Het is belangrijk dat ze daarbij niet gestoord worden. De gebieden liggen vooral langs de randen van de meren en nooit in vaargeulen.

Waarom een erecode?
De provincie Fryslân wil kwetsbare gebieden beschermen zonder meteen het varen te verbieden. Daarom is samen met andere overheden, natuurorganisaties en de recreatiesector de erecode in het leven geroepen. De erecode is onderdeel van Het Friese Merenproject.

Activiteiten op het water vinden in een steeds groter deel van het jaar plaats. Daardoor komt de rust voor vogels onder druk te staan. De aanwezigheid en het gedrag van mensen en hun vaartuigen kunnen leiden tot verstoring van de vogels. Vaak al vanaf enkele honderden meters afstand. Vooral bij grote groepen watervogels kan een enkel vaartuig al voor veel onrust zorgen. Uiteindelijk kunnen vogels bij teveel verstoring een gebied gaan mijden.

Natura 2000
Bovengenoemde gebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit is een natuurgebied met internationale waarde vanwege de aanwezigheid van verschillende vogelsoorten. Met deze erecode willen we ervoor zorgen dat deze soorten behouden worden.